top of page

המתוכננים

אוצרים: אמיר פולק ודן אלון

תערוכה: מטרופולין- טופולוגיה של התנגדות

גלריה חנינא

פרויקט המשותף לשלושה אמנים, ניצן סט, רות אופנהיים ואורי כרמלי ליאונוב.
 

שמה של העבודה מכוון אל עבר מושג אשר טבע נתי מרום- "המתוכננים" תושבי העיר אשר יוצרים אותה אך לעיתים נדירות זוכים להיות חלק מתכנונה.

העבודה מורכבת ממנגנונים אלקטרונים שהותקנו על ידי האמנים במרחב הציבורי הסובב את הגלריה.

מנגנונים אלו, המוסווים, מתלכדים וטפיליים לחומרים שנמצאו ברחוב. תוכנתו לאתר נוכחות אנושית ולהגיב אליה.
 

בניגוד לאופיים של אמצעים אלקטרונים הנפוצים במרחב הציבורי (אנטנות, מצלמות מעקב, שלטי פרסומת דיגיטליים וכו'), אובייקטים אלו נעים במתח שבין אמצעי ניטור לאמצעי ביטוי ומקפלים בחובם הצעה פתוחה להתערבות במרחב סביבנו.

bottom of page