תערוכות אחרונות

?מה יהיה בסופה

תערוכת נעילה גלריית הקיבוץ

יש בידי משולש ישר זוית ואני לא אהסס להשתמש בו

גלריית אום אל פאחם