top of page

יש בידי משולש ישר זוית ולא אהסס להשתמש בו

אוצרת: סאלי הפטל נווה

תערוכת יחיד

גלריית אום אל פחם

אוצרת: ד"ר אורית בולגרו

תערוכה זוגית עם רמי טראיף

הגלריה הלימודית אורנים

במרכז תערוכתה של ניצן סט, " יש בידי משולש ישר זווית ולא אהסס להשתמש בו", שלושה מסמליה המובהקים של החברה הבדואית: האוהל, באר המים והגמל. סט, אמנית ואדריכלית, מחילה עליהם חשיבה מודרניסטית ומחוללת בהם טרנספורמציה חומרית וצורנית המולידה היברידים מופרכים שאינם חפים מאירוניה והומור. בכך היא מתחקה על פוטנציאל ההשתנות הטמון בסמלי ייצוג של קבוצת מיעוט תחת מדיניות הגמונית, וכתוצר של מחיקה, הזרה, צנזורה עצמית ופערים תרבותיים

 

תחילתו של המהלך הטרנספורמטיבי בהיכרות בלתי-אמצעית של סט עם מערכת החינוך הבדואית בצפון הארץ, דרך שני בתי ספר שבהם היא מלמדת אמנות בשנים האחרונות. בעקבות ההיכרות אתם נחשפה גם לתפקיד הקהילתי שהם ממלאים, בהיותם, לעתים, מבנה הציבור החילוני היחיד בכפר. היות שכך, בתי הספר לוקחים על עצמם להנחיל את המורשת הבדואית, שהולכת ונעלמת עם השינוי באורחות החיים. אלא שהם עושים זאת בדיסוננס לסביבה התכנונית הכוללת של בית הספר, המשדרת מודרניזם, ניכור והאחדה – תוצר של טבלת הצרכים (הפרוגרמה) של משרד החינוך, המיושמים באופן ישיר

עם זאת, ניכר לעתים ניסיון להנכיח מוטיבים מן התרבות
הבדואית, מתוך רצון כן של אדריכלים לצקת אלמנטים מסורתיים אל תוך השפה המודרניסטית של המבנים. דווקא אלה מולידים את הרגעים התכנוניים המרתקים ביותר

שלושת העבודות בחלל המרכזי של התערוכה מציגות אובייקטים דמויי אוהל, באר וגמל –שלושה מעמודי התווך של צורת הקיום הבדואית המסורתית, המתורגמים כאן לשפה פיסולית-תכנונית המהדהדת את האלתורים האדריכליים הללו

_MG_9146%20(1)_edited.jpg

קונסטרוקטיביות חברתית

מסגרות על הקיר.jpg

העבודה "קונסטרוקטיביות חברתית", המוצגת כחלק מהתערוכה "יש בידי משולש ישר זווית ולא אהסס להשתמש בו", תערוכת היחיד של ניצן סט, מציגה מערך פיסולי מודולרי המורכב מ-35 מסגרות עץ המיועדות לפעילות חינוכית, כשכל אחת מדגימה חלוקה פנימית ייחודית המבוססת על סכמה עיטורית מתוך רקמה של שמלה בדואית. כאשר המסגרות מורדות מהקיר, התלמידים מחברים לכל אחת חוּגָת עץ גדולה המסייעת להם לפתור תרגילים ממערך לימודי הגיאומטריה. העבודה היא דוגמא ל"אתנו-מתמטיקה" – שיטה יישומית ללימוד גיאומטריה המתבססת על פרקטיקות חישוביות המתקיימות במישורים שונים של חיי היום-יום, בקרב קבוצות אתניות
 

דוגמאות העיטור הרקומות על שמלות בדואיות מסורתיות כרוכות בחישוב מתמטי. בחיבור שבין תרגילים מתמטיים ודוגמת העיטור, העבודה משמשת ככלי להעצמה חברתית של ילדים ובני נוער בחברה הבדואית והערבית בכלל, קבוצות הסובלות ממדיניות של הסללה שאינה לוקחת בחשבון את מורשתם התרבותית, ומקשה עליהם את ההשתלבות במקצועות עתירי-מתמטיקה.

 

:יעוץ, ליווי והשראה
המתמטיקאי תומר פלג והאדריכל סמיר דייב

bottom of page