top of page

ארועי שיכחה

הגלריה במרכז ההנצחה, טבעון, 2016

העבודה עוסקת בתופעה בינלאומית של תכנון פארק אשר מכסה על אזורים קונפליקטואליים ועל ביטוייה של התופעה בארץ
 

בישראל נוצרה זיקה מרתקת והרסנית בין שמירת הטבע וייעור לבין טשטוש והסוואה של הריסות הנוף המודחקות. החינוך לייעור עליו גדלנו, עם קופסת הפח של הקרן הקיימת והמאמץ האזרחי המשותף לאיסוף תרומות עבור המימוש של החזון הלאומי, הפכו ברבות השנים גם מכשירי שליטה משוכללים- הפארק כנשק פוליטי
 

שני חלקי העבודה מתייחסים לאותו מקום, פעם כחתך אדריכלי, בו נראה שולחן הקק"ל עומד על בלימה מעל בור מים ענק ופעם שנייה כתכנית פרספקטיבית, בו נראה שהבור איננו נקודתי אלא הוא קרע ארוך ומעליו שורת שולחנות הפיקניק המשפחתיים אשר מצטרפים אחד לשני לכדי אקט ממסדי

צלם: אולג אורלוב

2.jpg
bottom of page