top of page

שפת ההר

אוצרת: ציפי גבע

תערוכה: שפת ההר

מוזיאון חיפה לאומנות

העבודות נובעות מהמבנה הארכיטקטוני של מחשבות (לעיתים בעלות אופי אוטופיסטי) אודות מבנה, קונסטרוקציה בתוך הממשי. מרתק לראות את האופן שבו מתהפכת נקודת מוצא זאת המעוגנת בפונקציונלי, מוסטת ומייצרת טרנספורמציה לתוך העולם של אידאות מופשטות.

זוהי עמדה האופיינית לדיאלוג המרתק המתקיים בשנים האחרונות בשטח הביניים שבין אומנות ואדריכלות ואשר משקף את שבו מתעניין היום השיח האמנותי במרחב האורבני הציבורי והאופן שבו נוטה הארכיטקטורה החדשה להיפתח ולשאוב יותר ויותר מהמרחב התיאורטי ומהאומנות.

בעבודה זו, מבנה פיסולי העשוי זרועות בעלות אופי גופני, צבע עור ודפורמציות צורניות חושניות. המבנה מתרומם מהרצפה ומטפס מעלה באופן שמדמה בנייה מאולתרת שמבליטה את האורגניות של החלקים ומייצרת ניגוד מרתק בין הארכיטקטוני (הגיאומטרי הקונסטרוקטיבי) והגופני (הדיפוזי, החושני, הארוטי).

bottom of page