top of page

אל השיכחה

אוצרת: דרורית גור אריה

תערוכה: מרחב ביניים

מוזיאון פתח תקוה לאומנות

העבודה אל השיכחה מגיבה להתערערותם של שני מרחבים אידאים: חלל התצוגה המוזיאלי והחדר במובנו הרומנטי. היא שואפת לשמר את המבוכה הקיימת מהתמוססותם של שני קצוות אלו (על ציר פרטי ציבורי או על הציר יצירה הצגה) ולהנכיח מבוכה זו כמצב ביניים כאוטי, בחלל המוזיאון.

כתבות אודות התערוכה:

תוכנית העמדה
bottom of page