top of page

ערכאת רב החובל

אוצרת: רווית הררי

תערוכה: קירות בהפרעה

בית הגפן

העבודה נוצרה בהשראת מבנה היכל המשפט בחיפה שנחנך בשנת 2001, ומתנוסס מעל שכונות העיר התחתית, בהן חורבותיה של שכונת ואדי סאליב העמוסה במטענים חברתיים ופוליטיים. המבנה העצום ורב הרושם נבנה בהשראתו של בניין בית המשפט העליון בירושלים, וכמוהו מתהדר בחלקי ברזל וזכוכית שקופים, המבקשים לבטא "את שקיפות הפעילות המשפטית במדינה דמוקרטית" כדברי מתכנניו.  מאחורי המילים והכוונות מתנשא מבנה מפואר ומסוגר, ספון בהיכליותו, החולש על סביבה עירונית פצועה, ועל שרידים של אזור היסטורי שבחלקו נהרס לצורך הקמת ההיכל. ניצן סט משחזרת בעבודתה את מרפסת הזכוכית והברזל השקופה של המבנה, המזדקרת כחרטום ספינה שקוף מבחוץ אך אטום לסביבתו, מתנוסס מעל שרידי הבתים והעזובה סביב. מבנה הברזל והזכוכית שנותק מן הבניין המקורי, פולש אל חלל התצוגה ונאחז בקירות המבנה ההיסטורי כטפיל אדריכלי אלים. הוא מתנוסס במבואת הכניסה כוחני ומאיים מעל ראשי המבקרים כספינה שעלתה על שרטון, תזכורת אירונית לביטוי "הצדק מעל הכל".

bottom of page