top of page

אותנטיות ידועה מראש

אוצר: יעקב חפץ

תערוכה: השוק התורכי

השוק התורכי עריית חיפה

התמורות שעובר בימים אלו מרקם השוק בחיפה הן ביטוי לכח הנסתר הגלום בצמד שימור - מיתוג. שתי פעולות שהן למעשה מהלך אחד מתואם היטב המבקש לשלוט באופן טוטאלי במציאות הכלכלית-חברתית של מקום. במהלך השימור – מיתוג, מתקיימות מניפולציות עמוקות של הסתרה, החצנה, הדבקה, הסוואה, מסגור, טשטוש וכו' אם כי בדרך מרוככת ומתחנפת ובאופן שמקשה להטיל דופי במהימנותו.


אם כן, עוצמתו של השימור כמכשיר ממסדי לשינוי עירוני טמונה דווקא בחזותו המפתה וביכולתו של המיתוג הנלווה לו לייצר מוצר עירוני קליט ומשגשג. מצב עניינים שכזה, ממוסס כל דיון ציבורי מעמיק על מהות השימור והשלכותיו החברתיות.

העבודה "אותנטיות ידועה מראש" חותרת לעורר מבט חשדני בקרב המבקרים "במתחם" ולעורר שאלות באשר להיבט המניפולטיבי-פוליטי של השימור כפרקטיקה של עיצוב תודעה ציבורית, זיכרון וזהות.

העבודה מורכבת משלוש התערבויות קטנות הפזורות במרחב ועושה שימוש בכלים ארכיטקטוניים וטקסטואלים בכוונה לשבש אמיתות היסטוריות באמצעות כינון נראטיב חלופי מסולף. הפעולות המזויפות במרחב יחד עם המסרים הכוזבים בשילוט שנלווה להן, תרות אחר סף האמינות, אותו גבול נעלם מעיני הציבור המסומם בהפנינג של אותנטיות ידועה מראש.

bottom of page